Новости

Высказывания посла России в Турции вызвали возмущение черкесов в разных странах

Адыгские  (черкесские) общественные организации сделали публичные заявления, где утверждают, что посол России в Турции исказил историю своими высказываниями о черкесах.

КАФФЕД (Турция)

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 13 Şubat 2020 tarihinde Sputnik Haber Ajansı’na verdiği söyleşide, Çerkeslere yönelik ifadeleriyle tarihi çarpıtmış, Çerkes halkını rencide etmiştir.

Oysa tarihi gerçekler ortadadır. Çarlık Rusyası’nın 18. ve 19. yüzyıllarda izlediği genişleme stratejisinin ana ideolojisi «barbarların medenileştirilmesi»dir. Sadece Çerkesler değil, bugünkü Kuzey Kafkasya, Güney Kafkasya, Sibirya ve Orta Asya, Finlandiya ve Baltık coğrafyaları bu ideoloji çerçevesinde ve emperyalist amaçlarla Çarlık Rusyası topraklarına dahil edilmiştir. Çerkeslerin ve eski Sovyetler Birliği halklarının «medenileştirilmesi gereken barbarlar» olarak görülmesi, tartışılması bile gerekmeyen, gerçeklere aykırı ve uluslararası toplumun net bir şekilde mahkum ettiği bir görüştür.

Çerkesler binlerce yıldır Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan, gelenekleriyle örnek gösterilen medeni ve otokton bir halktır. Kuzeyden, batıdan ve doğudan gelen güçlü akınlarla yüzyıllarca başa çıkmış ve komşularıyla barış içinde yaşayabilmiştir. Diğer taraftan Çerkesler, Aleksey Yerhov’un sandığının aksine, diplomasiyi de gayet iyi bilen bir halktır.

Altını özenle çizmek gereken bir diğer husus da şudur; Çerkesler, Yerhov’un ifade ettiği şekilde, Çarlık Rusyası’nın sunduğu seçeneklere boyun eğerek topraklarını terk eden göçmenler değildir. Asimetrik güçlere karşı, büyük zulümlerle dolu yüzyıl süren bir vatan savunması savaşı veren Çerkesler, Rusya’nın etnik temizlik politikaları çerçevesinde vatanlarından sürgün edilmiştir. Bu sürgün, Yerhov’un ifadesiyle atalarımız ve bizler için “güzel bir efsane(!)” değil acı bir maziyi ifade eder.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin iyi seyretmesi hepimizin dileğidir.
Sayın Yerhov, geçmişi inkar etmek yerine tarihten ders alarak Rusya, Türkiye ve Çerkesler olarak bugün ve gelecekte barış içinde yaşamamızın temellerini güçlendirmeye, “ilişkilerin sağlamlığı, faydası ve geleceği” konularına katkı vermeye çalışmalıdır. Halkların barış ve huzur içerisinde yaşaması tüm tarafların çıkarınadır ve tüm yetkililer sorumluluk bilinci içerisinde bu doğrultuda gayret göstermelidir.

«Посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью информационному агентству «Спутник» 13 февраля 2020 года исказил историю своими высказываниями о черкесах и оскорбил черкесский народ.

Однако исторические факты очевидны. Главной идеологией экспансионистской политики царской России в 18-19 веках являлось «принесение цивилизации варварам». Не только черкесы, но и современные Северный Кавказ, Южный Кавказ, Сибирь и Центральная Азия, Финляндия и Прибалтика были включены в состав территорий царской России в рамках этой идеологии и в империалистических целях. Видение черкесов и народов бывшего Советского Союза в качестве «варваров, которые должны быть «оцивилизованы»» — это точка зрения, которая даже не нуждается в обсуждении, противоречащая фактам и однозначно осуждаемая международным сообществом.

Черкесы — цивилизованный и автохтонный народ, тысячелетиями проживающий на Северо-Западном Кавказе и являющийся образцом соблюдения своих традиций. На протяжении веков они противостояли мощным вторжениям с севера, запада и востока, и умели мирно сосуществовать со своими соседями. С другой стороны, черкесы, вопреки мнению Алексея Ерхова, — народ, хорошо знающий дипломатию.
Еще один важный момент, который следует подчеркнуть, это то, что черкесы — это не иммигранты, которые, как выразился Ерхов, оставили свои земли, подчинившись предложениям царской России. Черкесы, сражавшиеся в вековой войне за оборону Родины от намного превосходящих сил, полных великих злодеяний, были изгнаны со своей родины в рамках проводимой Россией политики этнических чисток. Для наших предков и для нас это изгнание не «прекрасная легенда (!)», как выразился Ерхов, а горькое прошлое.
Мы желаем, чтобы отношения между Турецкой Республикой и Российской Федерацией оставались хорошими.

Вместо того, чтобы отрицать прошлое, г-н Ерхов должен учиться на уроках истории и стараться укреплять основы нашей мирной жизни сегодня и в будущем, как России, так и Турции и черкесов, и вносить свой вклад в укрепление «стабильности, пользы и будущего отношений». В интересах всех сторон, чтобы народы жили в мире и согласии, и все органы власти должны стремиться к этому с чувством ответственности.»

Федерация черкесских культурных обществ  в Европе 

Der Botschafter der Russischen Föderation in der Türkei, Aleksey Yerhov hat in seiner Erklärung am 13.02.2020 gegenüber der Nachrichtenagentur Sputnik grundlos, negativ und unberechtigt über die Tscherkessen thematisiert. Es ging um Syrien, es gab weder Anlass noch einen Zusammenhang mit den Tscherkessen.

Wir verteidigen und befürworten die Bruderschaft der Völker. Es zeigen sich falsche Anschuldigungen gegenüber Tscherkessen und einen Mangel an historischem Wissen. In der Geschichte der Menschheit wurden durch Umsiedlung aus Asien, kolonialistische und imperialistische Länder viel Trauer und Zerstörung verursacht. Die Geschichte kann und wird es nicht leugnen. Die klare Analyse speziell in der ZARİSCHE-ZEIT kann mit der OKTOBER-REVOLUTION zusammengefasst werden.

Die Existenz des Nordkaukasischen autochthonen Volkes, dass in die Zeit v. Chr. geht, hat niemals die Existenz anderer Völker bedroht. Im Gegenteil, hießen sie bedrohte Völker willkommen. Sie verteidigten jedoch ihre Heimat.

Die schönste LEGENDE besteht darin, dass die Völker ihre Geschichte selbst abwägen und selektieren und durch Internalisierung der Demokratie sowie Menschenrechte, gemeinsam den FRIEDEN verteidigen.
In diesem Kontext existiert die DCB (World Circassian Union).

Wenn man die Geschichte erkundet und die negativen Aspekte verbessert, kann eine zivilisierte Welt geschaffen werden.

DIES IST DIE AUFGABE BEWUSST VERANTWORTLICHEN MENSCHEN UND ES SOLLTE SO SEIN.

FÖDERATION DER TSCHERKESSISCHEN KULTURVEREINE IN EUROPA e.V.

 

Related posts

Leave a Comment